Пелети

    Пелетите се произвеждат от смляна и изсушена биомаса, която се получава като технологичен отпадък при производство на изделия от масивна дървесина. При необходимост биомасата се надробява до подходящата едрина и се изсушава в специални сушилни инсталации до 6 – 8%.
     Пелетите  от отпадъчна дървесна биомаса на фирма „Лес Комерс 94” ЕООД са продукт, който се получава при термично пресоване на дървени частици само от дъб, бук и чам / талаш, стърготини и трици /, без  използване на допълнителни  спойващи вещества. При производството се използват  шнекови преси, осигуряващи високо налягане – около 1000 атмосфери и висока температура – около 300 С. По този начин се стопява целулозата в дървото и частиците се слепват една за друга.Това обуславя по-голямата плътност и по-голямата трайност на продукта.
    Получаваният по този начин продукт е с много добри технологични, екологични и икономически характеристики, особено съпоставен с продуктите на основните конкурентидърва, въглища и нефто продукти.
    Продуктите са без аналог на местния пазар.
    Пелетите могат да се използват в котли със специални горелки за пелети. Удобни са за съхранение и транспортиране. Не отделят вредни газове, не замърсяват въздуха и почвата. Пепелта може да се използва като тор.
    Пелетите  са с диаметър 6мм и 8мм.
    Те са :
                    - Високо калорични - 4700-5800 ккал.
                    - Остатъчна пепел  -  0.5%
                    - Влажност от  7-12%
                    - Съдържание на сяра  от 0,02 - 0,04%.
"Лес Комерс 94" ЕООД                    гр. Шумен,          бул. Симеон Велики  1
Тел: +359 54 830 383,          GSM: +359 885 323 019          e-mail: leskomers94@abv.bg
Създаден © 2007 leskomers.com                   Всички права запазени                   Програми и дизайн от КОДИКА