Процедура за избор на изпълнител

„Във връзка с изпълнението на BG16RFOP002-2.040-1211-C01 по ОПИК имаме удоволствието да обявим Процедура за избор на изпълнител с предмет:„Закупуване и доставка на ДМА включващи две обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Закупуване и доставка на Сушилня двукамерна за дървесни фасонирани материали 1бр.

Обособена позиция 2 - Закупуване и доставка на Линия за коване на палети 1бр.“

Крайна дата за подаване на оферти чрез ИСУН 2020 е 25.05.2020 г.

Линк към документите за кандидатстване:
https://dox.abv.bg/download?id=a3eae61dc6
"Лес Комерс 94" ЕООД                    гр. Шумен,          бул. "Велики Преслав" 12,          ап.46
Тел: +359 54 830 383,          GSM: +359 885 323 019                  
Създаден © 2007 leskomers.com                   Всички права запазени                   Програми и дизайн от КОДИКА