En     Ελ     It     Tr
  Проект    Начало    За фирмата    Контакти    Пелети  
  Продукти  
  Дървен материал  
  Пелети  
  Изолации  
  OSB плоскости  
  Производство на...  
  Машинен парк  
  Палети и опаковки  
  Галерия  
  Сертификати  
  Контакти  

Вашият коментар
Име: 
Email: 


33492
Проект
Подобряване на производствения капацитет на "Лес Комерс 94" ЕООД  
-Обща стойност на проекта  1 285 000.00 лв.,
- Безвъзмездната финансова помощ  771 000.00 лв.,
- Национално съфинансиране  115 650.00 лв.
- Европейско финансиране  655 350.00 лв.
Имаме удоволствието да обявим, че на 20.02.2020 г. фирмата получи договор BG16RFOP002-2.040-1211-C01 за изпълнение на проект - „ Подобряване на производствения капацитет на "Лес Комерс 94" ЕООД “.
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Плановете за бизнес развитие на ЛЕС КОМЕРС 94 ЕООД, са насочени приоритетно към внедряване на високо-технологични решения за оптимизиране и автоматизиране на производствените процеси, намаляване използването на суровини и увеличаване на производство от отпадни продукти.
В центъра на настоящото проектно предложение са дейности по закупуване на два иновативни производствени комплекса -  Модулна машина за коване на палети, с възможност за комплексно управление, базирано на предварително задаване на характеристиките на материала, изискванията за обработка през производствените етапи, редене, щамповане и окрайчване на палети и сушилни камери.
Посредством тези машини се цели постигане на качествено нова производствена организация, при която изискванията към крайните продукти и управлението на материалните потоци ще се задават в началото на процеса. Това позволява постигане на висока точност, висока производителност и нисък обем на отпадъците.
За ефективната работа на тази нова организация в технологичния процес се изисква съвместно управление на материалните потоци както на крайни изделия от дървен материал, така и на крайни изделия от отпадни продукти.
  Карта на сайта     |     Книга за гости     |     Въпроси     |    
"Лес Комерс 94" ЕООД                    гр. Шумен,          бул. Симеон Велики 1,
GSM: +359 885 323 019   тел. 054 830 383        e-mail: leskomers94@abv.bg
Създаден © 2007 leskomers.com                   Всички права запазени                   Програми и дизайн от КОДИКА