En     Ελ     It     Tr
  Процедура за избор на изпълнител    Начало    За фирмата    Контакти    Пелети  
  Продукти  
  Дървен материал  
  Пелети  
  Изолации  
  OSB плоскости  
  Производство на...  
  Машинен парк  
  Палети и опаковки  
  Галерия  
  Сертификати  
  Контакти  

Вашият коментар
Име: 
Email: 


592454
„Лес Комерс 94” ЕООД успешно изпълни проект BG04-03-04-010-006  „Увеличаване на капацитета за производство на пелети от биомаса в  „Лес Комерс 94“ЕООД“ по  програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, по грантова схема BG04-03-04 ”Производство на горива от биомаса”.

По време на 12-те месеца на изпълнение на проекта бяха извършени следните основни дейности:
• Сформиран екип за изпълнение на проекта;
• Подготвен и проведен избор на изпълнители за дейностите „Мерки за информиране и публичност“; „Изготвяне на тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване за производство на пелети от дървесна биомаса“ и „Одит на проекта”;
• Подготвена, обявявена и проведена процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнители за доставка на машини по проекта;
• Доставени, монтирани и въведени в експлоатация Затворен верижен z-образен транспортьор - 1 брой; Искрогасител - 1 брой; Метален бункер – 1 брой и Автоматична пакетажна машина – 1 брой.;
• осигурена информираност, публичност и прозрачност при изпълнение на проекта чрез информационно-рекламно осигуряване на извършените дейности;
• отчет и финален одит на проекта.

Всички дейности са изпълнени в сроковете и съгласно условията, заложени в договора за безвъзмездна финансова помощ.
Реализирането на проекта доведе до постигането на следните цели и устойчиви резултати за дейността на предприятието:
• Реализиран инвестиционен проект в подкрепа на частната инициатива за производство на енергия от ВЕИ и създадена нова инвестиция в размер на 237 410 евро.
• Въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване с капацитет 1,5 тона пелети от дървесна биомаса в час, т.е. над 6000 тона висококалоричен екологичен продукт на година;
• Увеличено производството на пелети от биомаса чрез подобряване на ефективността и повишаване на производствения капацитет на предприятието
• Устойчив принос към опазване на околната среда чрез спестяване на емисии въглероден диоксид;
• Постигане на оптимален технологичен режим на работа в предприятието;
• Значително увеличение на експортния потенциал на предприятието;
• Въвеждане на нов продукт – пелети за индустриални котли;
• Разкриване на 5 нови работни места;
• Подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в предприятието.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство.

  Карта на сайта     |     Книга за гости     |     Въпроси     |    
"Лес Комерс 94" ЕООД                    гр. Шумен,          бул. "Велики Преслав" 12,          ап.46
GSM: +359 885 323 019
Създаден © 2007 leskomers.com                   Всички права запазени                   Програми и дизайн от КОДИКА