En     Ελ     It     Tr
  Проект    Начало    За фирмата    Контакти    Пелети  
  Продукти  
  Дървен материал  
  Пелети  
  Изолации  
  OSB плоскости  
  Производство на...  
  Машинен парк  
  Палети и опаковки  
  Галерия  
  Сертификати  
  Контакти  

Вашият коментар
Име: 
Email: 


516164              „Лес Комерс 94” ЕООД е създадена 1994г. С предмет на дейност търговия с дървен материал.През последните 13 години „Лес Комерс 94” ЕООД е разпозната като един от водещите представители на дървообработващата промишленост в България. Фирмата притежава солиден опит и добра практика в преработката на над 20 вида дървесни продукти с различни предназначения за битова и индустриална употреба. „Лес Комерс 94” ЕООД непрекъснато инвестира в създаването и внедряването на нови производствени линии и в постоянното подобряване качеството на продуктите, които предлага на пазара. С познанията на служителите в сферата на модерните технологии в преработката на дървесина, компанията притежава необходимия опит и професионализъм да задоволи притенциите на всичките си клиенти. Всички продукти на фирмата отговарят на стандартите описани в поправка 4, ал.2 т.2 от БДС приети след пресъединяването на Р.България към ЕС.

              Клиенти на фирмата са както частни крайни потребители, така и големи индустриални и строителни фирми.

От началото на месец Октомври 2013 г. ЛЕС КОМЕРС 94 ЕООД стартира реализацията на проект по процедура „Безопасен труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Продължителността на проектните дейности ще бъде в рамките на 12 месеца и те ще включват:
- провеждане на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието;
- доставка на лични предпазни средства и работно облекло;
- доставка и пускане в експлоатация на обезпрашително-аспирационна система.
Организацията разполага с екип за управлението на проекта, който ще работи в посока на постигане на заложените цели, които включват:
- създаване на условия за подобряване на качеството на живот на заетите лица в предприятието посредством осигуряване на лична защита и необходим комфорт на работа, което ще даде пряко отражение върху положителната мотивация на персонала към полагане на качествен и високо продуктивен труд.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ЛЕС КОМЕРС 94 ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта..”
  Карта на сайта     |     Книга за гости     |     Въпроси     |    
"Лес Комерс 94" ЕООД                    гр. Шумен,          бул. "Велики Преслав" 12,          ап.46
GSM: +359 885 323 019
Създаден © 2007 leskomers.com                   Всички права запазени                   Програми и дизайн от КОДИКА